End of Year 2022

I would like to wish Happy Holidays, and I would also like to thank everyone I had a pleasure to deal with in 2022. Nothing we’ve done and achieved would be possible without all the wonderful people and amazing companies REVital had a pleasure working with.

And what a year it was. Just to recap some of the things REVital did in the passing year:

 • Created and released myPEL – a quantify human mHealth app and its loveable maskot Teely;
 • Had a lovely party to welcome myPEL and Teely into this world;
 • Started working on developing a sustainable health sensor applicator;
 • Got the founding team together, and what a team it is;
 • Hired a very capable industrial designer who took care of our manufacturing department;
 • Got accepted into UKRCHAM – Ukrainian-Czech Chamber of Commerce;
 • Designed and developed a matching API for our good friends OM.app based on their amazing algorithm;
 • Made REVital into a revenue-generating company;
 • Expanded our board of advisors and got initial LOIs from GPs;
 • Participated in Web Summit 2022 in Lisbon and brought a lot of new connections and memories from there;
 • Designed and delivered a Beta of our core product – REVital complete remote patient monitoring solution;
 • Got accepted into Newchip Accelerator program;
 • Built a crash test dummy to fine tune our fall detection algorithm;
 • And most importantly – had a ton of fun doing all that!

Not everything was nice and rosy for us unfortunately:

 • We had very bad experience with a marketing director I hired which cost us time and money;
 • We lost a designer who decided to move back to Serbia.

I am sure 2023 will bring even more connections, friendships, partnerships, investments and fun!

Regards,

Tori Master

CEO at REVital

+420 734 100 500
tori@revital.live
https://revital.live
https://mypel.app

Konec roku 2022

Rád bych popřál krásné svátky a také bych rád poděkoval všem, se kterými jsem měl v roce 2022 radost pracovat. Nic, co jsme udělali a čeho dosáhli, by nebylo možné bez všech těch úžasných lidí a úžasných společností, se kterými REVital spolupracoval.

A jaký to byl rok. Abychom zrekapitulovali některé z věcí, které REVital udělal v uplynulém roce:

 • Vytvořili a vydali jsme myPEL – aplikaci mHealth a jejího milého maskota Teelyho;
 • Měli jsme krásný večírek na přivítání myPEL a Teely na tomto světě;
 • Začali jsme pracovat na vývoji aplikátoru zdravotních senzorů;
 • Dali jsme dohromady zakládající tým a jaký to je tým;
 • Najali jsme velmi schopného průmyslového designéra, který se staral o naše výrobní oddělení;
 • Byli jsme přijati do UKRCHAM – Ukrajinsko-České Obchodní Komory;
 • Navrhli a vyvinuli jsme párovací API pro naše dobré přátele OM.app na základě jejich úžasného algoritmu;
 • Z REVitalu se stala společnost generující příjmy;
 • Rozšířili jsme radu poradců a získali počáteční LOI od praktických lékařů;
 • Zúčastnili jsme se Web Summitu 2022 v Lisabonu a přinesli jsme si odtud spoustu nových spojení a vzpomínek;
 • Navrhli jsme a dodali Beta verzi našeho základního produktu – kompletní řešení vzdáleného monitorování pacientů REVital;
 • Byli jsme přijati do programu Newchip Accelerator;
 • Postavili jsme figurínu pro nárazové testy, abychom doladili náš algoritmus detekce pádu;
 • A co je nejdůležitější – při tom všem jsme si užili spoustu legrace!

Bohužel ne všechno bylo pro nás hezké a růžové:

 • Měli jsme velmi špatné zkušenosti s marketingovou ředitelkou, kterou jsem najal, což nás stálo čas a peníze;
 • Ztratili jsme designéra, který se rozhodl přestěhovat zpět do Srbska.

Jsem si jistý, že rok 2023 přinese ještě více spojení, přátelství, partnerství, investic a zábavy!

S pozdravem a přáním hezkých svátků,

Regards,

Tori Master

CEO at REVital

+420 734 100 500
tori@revital.live
https://revital.live
https://mypel.app


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 REVITALIVE S.R.O. All Rights Reserved.